Điều khoản

Điều khoản sử dụng IONETV:

 

  • Nhà cung cấp dịch vụ (được gọi tắt là “chúng tôi”, “IONETV”, “ionetv.net”) được cung cấp bởi trang web này (gọi tắt là Dịch vụ) không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào của thành viên đưa lên (gọi tắt là Nội dung). Nội dung được đăng tải chỉ thể hiện quan điểm riêng của tác giả đăng lên (gọi là Tài khoản).
  • IONETV có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng lên trang web với bất kỳ lý do nào mà không cần giải thích. Khi đó, yêu cầu xóa bỏ hoặc chỉnh sửa Nội dung sẽ được thực hiện theo quyết định của BQT website.
  • Với những Tài khoản có nội dung vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng, sẽ bị BQT từ chối cung cấp Dịch vụ bằng hình thức xóa Tài khoản hoặc hạn chế quyền lợi của Tài khoản đó theo mức độ vi phạm được đánh giá từ BQT.
  • IONETV không giữ bản quyền và không chịu trách nhiệm bản quyền với bất kỳ nội dung nào. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm bản quyền, hãy liên hệ qua thông tin liên hệ tại website để yêu cầu xóa bỏ nội dung vi phạm bản quyền của bạn.
  • IONETV được phép sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với Dịch vụ vĩnh viễn, không giới hạn và không thể thu hồi.
  • Tất cả Nội dung được đăng tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Mỗi Tài khoản giữ toàn quyền trên toàn bộ Nội dung của mình, dó đó, không đăng bất kỳ Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.
  • Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ này.
  • Bạn không được xâm phạm an ninh hoặc có hành vi tìm cách xâm phạm an ninh hệ thống máy chủ của ionetv.net.
  • Bạn không được mạo nhận là các thành viên khác (người quản trị hệ thống, chuyên viên hỗ trợ ) của ionetv.net.

Các điều khoản kể trên có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký – hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.