Hướng dẫn

Quy định & Hướng dẫn về việc sử dụng Username cho mỗi Tài khoản:

 

  • Username của mỗi tài khoản là duy nhất, do đó, không thể và không đượ c phép sử dụng lại username của người khác để tránh gây nhầm lẫn.
  • Sau khi đăng ký, username không thể được thay đổi hoặc chuyển qua cho người khác, do đó, hãy chắc chắn bạn chọn username phù hợp nhất để sử dụng trong thời gian dài.
  • Username chỉ chứa các ký tự thường từ a-z, các chữ số 0-9, không ngắn hơn 6 ký tự, và không dài hơn 25 ký tự.
  • Bạn phải đặt lại mật khẩu cho tài khoản tại mục đổi mật khẩu để tránh trường hợp mất tài khoản
  • Username không được chứa nội dung chính trị, phản động, xuyên tạc, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, đồi trụy và những quy định khác của nước CHXHCN Việt Nam.
  • Nếu phát hiện thành viên sử dụng username không phù hợp, BQT ionetv có quyền xóa. Nếu tái phạm nhiều lần sẽ xử lý tùy theo mức độ vi phạm, kể cả khóa nick vĩnh viễn.
  • Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

 

Các điều khoản kể trên có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký – hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.